top of page

האם להתחתן או להיות ידועים בציבור

היום לא כולם מתחתנים, ברבנות או בנישואין אזרחיים. יש לנו יותר ויותר אפשרויות לנהל את הקשר הזוגי והמשפחתי שלנו בהתאם לראות עינינו והשקפת עולמנו. חלק מהזוגות אינם יכולים להינשא ברבנות מלכתחילה, אבל הדרישה בישראל שבכל מקרה של גירושין של יהודים – גם אם הם התחתנו בנישואין אזרחיים – הגט ייעשה ברבנות, מרחיקה לא מעט זוגות מהרצון להינשא באופן רשמי. עבור זוגות כאלה, האפשרות החלופית היא מעמד של ידועים בציבור.


הרבה פעמים עולה השאלה, מה ההבדל בין בני זוג נשואים לבין יודעים בציבור. ברוב הדברים אין הבדל משמעותי. ועדיין, יש כמה נקודות ששווה לכם להכיר, כדי שתוכלו לבחור את הסטטוס המתאים לכם ביותר, או להבין את המשמעויות הנוספות של הבחירה שלכם.


הורות ואפוטרופסות

אין כל הבדל לעניין ההורות והאפוטרופסות על הילדים המשותפים, בין אם ההורים נשואים זה לזה ובין אם הם ידועים בציבור. כהורים, הזכויות והחובות שלכם כלפי הילדים המשותפים לא ישתנו בגלל הגדרת הקשר ביניכם, וזאת גם במקרה של פרידה.

עם זאת, בנקודות מסוימות ייתכנו שיהיו הבדלים פרוצדוראליים. למשל, כשמדובר בזוגות ידועים בציבור שנולד להם ילד משותף, בן הזוג האב צריך למלא טופס הכרה באבהות לצורך רישומו כאבי הנולד והאפשרות להעניק לו את שמו. דרישה זאת אינה קיימת כשמדובר בבני זוג נשואים. הבדל נוסף יכול להיות למשל כשרוצים להוציא דרכון לילד משותף. כשמדובר בזוג נשוי, כל אחד מבני הזוג יכול לגשת ללשכת רישום האוכלוסין ולהוציא דרכון. אצל ידועים בציבור תצטרכו או ללכת ביחד, או שמי שלא מתייצב בלשכה חותם על טופס שהוא מאשר הוצאת הדרכון לילד.


משטר רכושי

קודם כל, מבחינת רכוש משותף. על נשואים חל חוק יחסי ממון, שאומר שאלא אם הסכמתם אחרת, כל מה שכל אחד מכם צובר במהלך החיים הנישואים, בעצם נחשב מבחינת שווי כאילו שייך לשניכם בפרידה, גם אם מדובר ברכוש שנרשם רק על שם אחד מכם. מה זה בעצם אומר? אם אחד מכם רכש דירה במהלך הנישואין, הצד השני יהיה זכאי למחצית השווי שלה בפרידה.

אצל ידועים בציבור, לא חל חוק יחסי ממון אלא הלכת השיתוף. באופן עקרוני, המשמעות היא שאם אתם מקיימים מנהלים חיים משותפים תקינים וכל אחד משקיע לטובת הבית המשותף, יש חזקה שיש לכם כוונה לשתף גם ברכוש אחד של השני. המשמעות של חזקה היא שניתן לסתור אותה – כלומר אפשר להראות שלמרות שמתקיימים חיים משותפים תקינים ומאמץ משותף, עדיין אין כוונה לשיתוף בנכסים. אז אם לתמצת את ההבדל בנושא הזה בין נשואים לבין ידועים בציבור, קיימים שני הבדלים עיקריים:

1. האוטומטיות של המשטר הרכושי - אצל נשואים המשטר הרכושי שקובע שיתוף הוא אוטומטי מרגע הנישואין. אצל ידועים בציבור השיתוף לא קורה אוטומטית, וצריך לראות שמתקיימים התנאים שמקימים את חזקת השיתוף.

2. היכולת להתנות על המשטר הרכושי – אצל ידועים בציבור, ניתן לסתור את חזקת השיתוף בהתנהגות. למשל, התנהלות כלכלית נפרדת, רישום נכסים בנפרד וכדומה. אצל נשואים, לא ניתן לשנות בהתנהגות מהמשטר הרכושי החל עליהם, אלא בעריכת הסכם ממון.

​​

ירושה

בהתאם לחוק הירושה, ידועים בציבור כשרים לרשת זה את זה בדיוק כמו בני זוג נשואים, אבל בהתקיים שני תנאים: כל עוד הם לא נשואים לאחר במועד הפטירה, וכל עוד אין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, השוללת את הירושה.

מה זה אומר "הוראה אחרת"? אצל בני זוג נשואים, רק הוראה ברורה בצוואה יכולה לשלול את זכותו של בן הזוג השני לרשת. אצל ידועים בציבור, ניתן לשלול את הזכות לא רק בצוואה, אלא גם במסמכים אחרים. הפסיקה הכירה למשל, בהסכמי חיים משותפים של ידועים בציבור, בהם הצהירו בני הזוג שהם לא יירשו זה את זו, כהוראה אחרת שמאפשרת לשלול את זכות הירושה של הידוע/ה בציבור.


מעמד מול הרשויות

נקודה נוספת יכולה להיות בזכויות מול ביטוח לאומי או בקבלת פנסיית שאירים ממקום העבודה של בן הזוג. כאן ייתכן שתצטרכו להוכיח את מעמדכם כידועים בציבור. אגב, אפשר לקבל הכרה בביטוח לאומי כידועים בציבור, וזה יכול לחסוך לכם בהמשך הרבה טרחה. אפשרות נוספת שמוכרת בהרבה גופים היא תעודת ידועים בציבור, שמנפיקים גופים כגון הוויה או משפחה חדשה. התעודה הזאת היא למעשה תצהיר לפיו אתם חיים ביחד כידועים בציבור, והרבה ארגונים וגופים מכירים בה ומעניקים זכויות למי שמחזיק בה.


מס הכנסה

זוגות נשואים נחשבים במס הכנסה כתא משפחתי אחד, והם מגישים דו"ח הכנסות המשותף לשניהם. לעומת זאת, ידועים בציבור מגישים דו"ח הכנסות באופן נפרד. המשמעות היא בדרך כלל שמדרגת המס שתיקבע עבור כל אחד מהם בנפרד תהיה נמוכה יותר מזאת שהיתה נקבעת עבור שניהם ביחד, ולכן יש הם את ההזדמנות לשלם מס הכנסה נמוך יותר מאשר המס אותו משלמים זוגות נשואים, בגין אותה הכנסה.


פרידה

כדי להיפרד באופן רשמי, זוגות נשואים חייבים להתגרש בבית הדין הדתי, בהתאם לדת שלהם. עבור יהודים, המשמעות היא קבלת גט בבית הדין הרבני. גט ניתן רק בהסכמת שני הצדדים, ולכן בני הזוג, הן גברים והן נשים, חשופים למצב של סרבנות גט ועגינות. מאידך, ידועים בציבור לא צריכים לבצע כל אקט רשמי כדי להיפרד, ודי בכך שאחד מהם מעוניין בפרידה בכדי לקיים אותה.


סיכום

הבחירה להיות ידועים בציבור או נשואים יכולה להיות בעלת השלכות מסוימות, שחשוב להכיר. ועדיין, הדבר החשוב ביותר הוא לבחור את מיסוד הקשר ביניכם לפי נטיית לבכם, השקפותיכם ומערכת הערכים שלכם, ולנהל את הזוגיות והמשפחה שלכם באופן הזה.


Comments


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page