top of page

הורות יחידנית

​להיות הורים זה אף פעם לא קל. להורים יחידנים, בין אם מבחירה ובין אם מכורח (למשל אלמנות ואלמנים), יש אתגרים רבים נוספים, ושיקולים ייחודיים למצבם.


בחירת אפוטרופוס במסמך הבעת רצון

מבחינה משפטית, הורים יחידנים הם האפוטרופוסים היחידים של ילדיהם. כך שאם חלילה קורה להם משהו, יהיה צורך לקבוע מי האפוטרופוס על הילדים שנותרו. מקרים שבהם הורים הלכו לעולמם בלי שנושא האפוטרופסות הוסדר מראש יכולים להיות מורכבים ולהגיע לסכסוכים חריפים, כמו שקרה למשל במקרה הטראגי של הילד איתן בירן. האפוטרופוס הוא האחראי החוקי על הילדים מול הרשויות, הוא זה שאחראי לטיפול בהם ולשלומם, וכן לקבל החלטות כגון טיפולים רפואיים, רישום למסגרות חינוך ועוד


בנוסף, לא מספיק לקבוע רק מי יהיה האפוטרופוס במקרה של פטירה חס וחלילה. יכולים להיות מקרים בהם הורה עדיין בחיים, אבל מכל מיני סיבות לא כשיר להיות הורה. זה יכול להיות מצב זמני, למשל הורה שנכנס לטיפול רפואי והוא מורדם במשך כמה ימים, וזה יכול להיות מצב ממושך יותר, למשל הורה שאיבד כשירות ונגרם לו נזק מוחי משמעותי, למשל עקב תאונה.


כדי להבטיח את טובתם של הילדים במקרה שההורה לא יוכל להמשיך ולתפקד כהורה, כדאי לחשוב מראש מי יהיה האדם המתאים ביותר לשמש כאפוטרופוס על הילדים, ולוודא שאותו אדם מוכן ומסכים לשמש כאפוטרופוס במקרה הצורך. חשוב לציין שבית המשפט לא מחוייב לקבל את הבקשה למינוי, אבל הוא יתחשב מאוד בבקשה של ההורה ואם אין סיבה ממשית לסרב, הוא ייטה לקבל את הבקשה ולמנות את האדם. אם רוצים, אפשר לקבוע שיותר מאדם אחד ימונה כאפוטרופוס על הילדים.


הסדרת הירושה בצוואה

נקודה משמעותית נוספת היא הבטחת הירושה של הילדים. כהורים אנחנו רוצים את הטוב ביותר עבור הילדים שלנו, ולוודא שגם אם חלילה אנחנו לא שם לצידם, נצליח לדאוג להם באופן הטוב ביותר. אנחנו יכולים להחליט כיצד להוריש לילדינו את הרכוש ומה ייעשה בו, ומי יהיה אחראי על ניהול הרכוש. 

את הנקודות הקריטיות והחשובות האלה אנחנו יכולים להסדיר מראש באמצעות שני מסמכים: צוואה ומסמך הבעת רצון. 

מסמך הבעת רצון קובע מי יהיה האפוטרופוס של הילדים במקרה שההורה לא יהיה כשיר יותר לשמש כהורה. אפשר לתת לאפוטרופוס הוראות מקדימות, למשל בקשה שהילדים יהיו בטיפול פסיכולוגי, יהיו בקשר רציף עם בני המשפחה או יחונכו בזרם חינוכי מסוים. חשוב לציין כי מסמך הבעת רצון יכול להיערך רק על ידי עורך דין שהוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי. באופן עקרוני, מסמך הבעת הרצון תקף רק כל עוד ההורה הביולוגי בחיים. עם זאת, ניתן בהחלט להתייחס במסמך הבעת רצון להוראות מקדימות גם במקרה של פטירת ההורה ולבקש שהוראות המסמך יחולו גם במקרה של פטירה, ואת זה אנחנו עושים במסמך החשוב השני: צוואה.


הצוואה מסדירה כיצד נוריש את הרכוש לילדינו. במקרה של הורה יחידני, צריך לקבוע לא רק מי יהיה האפוטרופוס על הילדים מבחינת הטיפול בהם, אלא גם מי יהיה האחראי על ניהול כספי הירושה של הילדים. שימו לב שלא חייבים לקבוע שהאפוטרופוס הוא גם האחראי על הכספים, ואפשר לפצל את התפקידים לשני אנשים שונים, ואף יותר. במקרה של ילדים צעירים, ההמלצה היא שהכספים יוחזקו בנאמנות, המכונה "הקדש". האדם המנהל את ההקדש מכונה "הנאמן" או "מוציא לפועל". להקדש יש כמה יתרונות. קודם כל, מבחינת הנאמן, יותר קל לפעול ולקבל החלטות כנאמן לרכוש מאשר כאפוטרופוס לרכוש, מטעמים ביורוקרטיים. שנית וחשוב ביותר, בהיעדר הקדש, הרכוש עובר לילדים עם הגיעם לגיל 18. עם זאת, בהקדש ניתן לקבוע שהרכוש יועבר בגיל מבוגר יותר, כאשר הילד כבר שקול בדעתו ואנחנו חוששים פחות משימוש לא מושכל בכספים שהורשנו. בהקדש ניתן לתת הוראות בקשר לניהול הכספים, למשל השקעות, מתן כספים באירועי חיים מסוימים, שימוש בכספים לצרכי לימודים גבוהים, ביצוע פעולות בדירת ירושה ועוד.


בצוואה אנחנו קובעים גם מי יהיה האפוטרופוס של הילדים, וכאמור, ניתן לקבוע כי הוראות מסמך הבעת הרצון יחולו גם במקרה של פטירה.


כאמור, אי אפשר להפריז בחשיבות של תכנון מראש עבור ילדינו, בוודאי כאשר מדובר במשפחות עם הורה יחידני. עריכה של מסמך הבעת רצון וצוואה יבטיחו לכם שקט נפשי לעתיד, כך שתדעו שגם אם חלילה לא תוכלו להיות לצד ילדיכם, עדיין תוכלו לדאוג להם באופן הטוב ביותר. מומלץ להסתייע לשם כך בעורך דין עם מומחיות בתחום של מסמך הבעת רצון וצוואות.


Comments


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page