top of page

תוקפו של הסכם ממון על זוגות שחיים בחו"ל

זוגות רבים מתחתנים בארץ ובשלב כלשהו עוברים לחו"ל, לתקופה קצובה או ממושכת. זוגות אשר חתמו על הסכם ממון בארץ, ירצו שההסכם הממון שהם חתמו יהיה תקף גם במדינה אליה הם עוברים, משום שהבחירות שהם עושים במהלך החיים המשותפים מסתמכות, בין היתר, על הסכם הממון וההשלכות שלו.


הסוגייה הזאת משמעותית משום שאם בני הזוג נפרדים בחו"ל, הם ירצו לקיים ביניהם את ההסדר הרכושי שהחליטו עליו בהסכם. עם זאת, דיני המשפחה משתנים ממדינה למדינה. בארה"ב לבדה, דיני המדינה נמצאים בסמכות מדינתית ולא פדרלית, מה שאומר שכל אחת מהמדינות רשאית לחוקק חוקים בדיני המשפחה לפי ראות עיניה. במקום שבו לא ניתן לאכוף את הסכם הממון, בני הזוג חשופים למריבות וסכסוכים עמוקים שיכולים להימשך שנים, שכן כל אחד מהם עלול לנסות לנצל את דיני המדינה הזרה לטובתו.


במקרה שאתם יודעים מראש מהי המדינה אליה אתם מתכוונים לעבור, יש לבצע בדיקת של הדין הזר, ולוודא ראשית, שההסכם הממון שלכם יוכר באותה מדינה, ושנית, שההסכמות עצמן יכולות לחול תחת הדין הקיים. זה נכון במיוחד כשיש נכסי מקרקעין ועסקים במדינה הזרה, שאז הרבה פעמים לא ניתן להחיל דין זר לגביהם, אם הוא סותר את הדין הקיים.


האם הסכם ממון שנערך בארץ תקף בחו"ל?

כאמור, כדי שההסכם יהיה תקף בחו"ל נדרשים שני שלבים: ראשית, שאותה מדינה תכיר בפסקי חוץ של מדינת ישראל בענייני משפחה ותסכים לאכוף אותם, ושנית, שההסכמות עצמן בהסכם לא יסתרו את הדין הקיים, באופן שלא ניתן להתנות עליו באמצעות פסק חוץ.


לכן, כשאתם עורכים את הסכם הממון, חשוב לאשר אותו בבית המשפט ולא אצל נוטריון. אמנם על פי חוק יחסי ממון, טרם הנישואין ניתן לאשר את ההסכם גם בבית המשפט וגם אצל נוטריון, אלא שאישור בבית המשפט מעניק להסכם תוקף של פסק דין. המשמעות היא שמדינה זרה תראה בהסכם כפסק דין זר ולא רק כהסכם, וככל שכללי המשפט שלה מכירים בפסקי דין זרים, יהיה יותר קל לאכוף שם את ההסכם ולהכיר בו ברשויות ובגופים שונים, מאשר בהסכם שלא קיבל תוקף של פסק דין.


אם אתם מניחים שתזדקקו להסכם בקרוב (למשל מול רשויות מס זרות, תאגידים זרים וכדומה), כדאי לפנות לתרגום ואישור נוטריוני של ההסכם, בשפה של המדינה אליה אתם עוברים. מדובר בהליך לא זול, אבל הוא יכול לחסוך לכם התעסקות רבה בהמשך.בנוסף, יש להכניס בהסכם סעיף שאומר שאתם מבקשים שהדין שיחול עליכם בכל מקרה של פרידה, וללא קשר למקום מגוריכם, יהיה הדין הישראלי. בית המשפט במקום מגוריכם יבדוק האם מבחינת אותה מדינה, מכבד את פסקי הדין של מדינת ישראל, והאם הסעיפים הספציפיים בהסכם הממון שלכם קבילים מבחינת אותה מדינה.


ידועים בציבור?

שימו לב שמדינות רבות לא מכירות במעמד של ידועים בציבור, לפחות לא כפי שהוא מוכר בארץ. לכן גם כאן, למרות שאין כל חובה בחוק לאשר הסכם בין ידועים בציבור, מומלץ לפנות לאישור ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה כדי שיקבל תוקף של פסק דין ויקל עליכם בהמשך.


כאשר אתם מבקשים לערוך הסכם ממון שידוע לכם מראש שתרצו שיהיה תקף במדינה זרה, מומלץ לפנות לעו"ד לענייני משפחה באותה המדינה כדי לקבל את חוות דעתו להסכם שאתם מתכוונים לערוך.

Comments


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page