top of page

גירושין בשיתוף פעולה

גירושין בשיתוף פעולה הוא הליך ייחודי לזוגות בהליכי גירושין, שמעניק לבני הזוג מעטפת מקצועית כוללת ומרחב מכיל ומוחזק, במהלך הליכי הגירושין.

מה כולל הליך גירושין בשיתוף פעולה?

במסגרת ההליך כל אחד מבני הזוג מיוצג על ידי עורך דין שעבר הכשרה לגירושין בשיתוף פעולה. עורכי הדין המייצגים את הצדדים בהליך מנועים מלייצג אותם במקרה שההליך לא יצלח ויעבור לדיון בבית המשפט. בכך, מובטח כי לעורכי הדין אין כל תמריץ להחריף את הסכסוך, והם פועלים אך ורק לטובת הצדדים וילדיהם, מתוך מטרה למצוא את המכנה המשותף בין הצדדים ולא להקצין את העמדות.

במידת הצורך, מעורבים בהליך מומחים מתחומים שונים, אשר עברו גם הם הכשרה מתאימה. אלה יכולים להיות מומחים רגשיים כגון פסיכולוגים, עובדים סוציאליים או מדריכי הורים, או מומחים מהתחום הכלכלי, כגון מעריכי שווי, מומחי מס ואקטוארים. המעטפת המקצועית מעניקה לבני הזוג מענה כולל, ומבטיחה שכל אנשי המקצוע המעורבים יעבדו בשיתוף פעולה לצורך השגת הסכם גירושין, המתאים לצרכי בני הזוג.

מתי ולמי מתאים הליך גירושין בשיתוף פעולה?

ההליך מתאים עבור זוגות שאינם מעוניינים בהליכים משפטיים, אבל מסיבות שונות גישור אינו אופציה מספיק טובה עבורם, למשל:

  • זוגות שהיו בהליך גישור שלא צלח.

  • זוגות שקיימים ביניהם פערי כוחות, ידע או הבנה משמעותיים, ויש צורך במעורבות של גורמים מקצועיים שיאזנו פערים אלה ויסייעו לכל אחד מבני הזוג להביא את רצונותיו וצרכיו לידי ביטוי.

  • זוגות בקונפליקט גבוה, שעדיין מבקשים להימנע מפניה לבית המשפט, וזקוקים למרחב המכיל והמוחזק, שההליך מספק.

  • זוגות שמצבם הרכושי מורכב (למשל זוגות שיש להם השקעות רבות, חברות משפחתיות, סטארט אפ וכדומה) והם זקוקים לייעוץ מקצועי ויצירתי בגישה חיובית, לצורך מציאת הפתרונות המתאימים ביותר עבורם.

משום שמעורבים בהליך שני עורכי דין, וכן מומחים נוספים בהתאם לצורך, מדובר בהליך יקר יותר מגישור. עם זאת, עדיין מדובר בהליך זול משמעותית מההליך המשפטי, הן מהבחינה הכספית והן מבחינת המחיר הרגשי אותו משלמים בני הזוג.

コメント


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page