top of page

הסכם בין יורשים

לאחר פטירתו של אדם, הרכוש שלו מתחלק בין היורשים, לפי הוראות הצוואה שהשאיר המוריש, או בהתאם לחלוקה על פי החוק במקרה שאין צוואה. למרות שיורש לא יכול להחליט על דעת עצמו לסטות מהחלוקה (לפי חוק או לפי הצוואה), יכולים היורשים להחליט על חלוקה אחרת של העיזבון, בינם לבין עצמם. ההחלטה הזאת מבוצעת בהסכם שנקרא "הסכם בין יורשים". הסכם בין יורשים מאפשר ליורשים, בהסכמה, לסטות בכל אופן שירצו מחלוקת העיזבון על פי הדין או הצוואה, ולחלק את העיזבון ביניהם כראות עיניהם.


באיזה שלב נערך הסכם בין יורשים

את ההסכם כדאי לנסח בין היורשים כאשר כבר ניתן צו ירושה או צו קיום הצוואה, לפי העניין. שכן רק הצו הופך את אופן חלוקת העיזבון לסופי ולכן מעניק ודאות לכל אחד מהיורשים לגבי חלקו בעיזבון. כאשר קיים נכס מקרקעין בעיזבון שנכלל בהסכם בין היורשים, חשוב מאוד להימנע מביצוע כל חלוקה של העיזבון לפני חתימת ההסכם, וזאת כדי לנצל באופן מקסימלי את יתרונות המס הגלומים בהסכם בין יורשים, כמו שיוסבר בהמשך.

מה היתרונות של הסכם בין יורשים?

יתרונות מס

הסיבה העיקרית שיורשים בוחרים לסטות מהחלוקה הקיימת נעוצה בשיקולי מס, במיוחד כשיש דירות ירושה בעיזבון. מבחינת מיסוי מקרקעין, הורשה של נכס מקרקעין לא נחשבת "עסקה במקרקעין", כולל הורשה שנעשתה בהתאם להסכם בין יורשים. מהסיבה הזאת יש חשיבות לעריכת ההסכם לפני ביצוע חלוקת העיזבון בפועל, שכן אם העברת הנכס בין היורשים מתבצעת לאחר שהדירה כבר עברה לרשותו של היורש "המקורי", ההעברה הנוספת כן תיחשב עסקה במקרקעין ועלולה לחוב במס.


דבר נוסף שחשוב מאוד לשים לב אליו כשמדובר בהסכם בין יורשים כשמדובר במקרקעין הוא שאם מועברים ליורש סכומי איזון בתמורה להעברת המקרקעין, הרי שכל סכומי האיזון כנגד העברת הנכס צריכים להיות כאלה שמקורם בעיזבון בלבד, בשביל להנות מיתרונות המס. אם למשל, מדובר בדירה ששוויה מוערך ב-4 מיליון ₪, והיורש שאליו אמורה לעבור הדירה על פי ההסכם ירש מהעיזבון סכום של 2 מיליון ₪, הוא יצטרך להעביר מתוך הכספים האישיים שלו סכום של 2 מיליון ₪ נוספים. העברה של כספים אישיים תהפוך את העברת הדירה לעסקה במקרקעין, שעשויה לגרור חיובי מס.


בהקשר לזה, חשוב לשים לב שהעסקה המתוארת בהסכם צריכה להיות אמתית מבחינת התנאים שלה, ולא ליצור מצב שתנאים מסוימים אינם מתוארים בהסכם לצורך הונאת מס. נחזור לדירה בשווי 4 מיליון ₪, ועכשיו נניח שהיורש השני, אליו מועברת הדירה לפי ההסכם, ירש חצי מיליון ₪ בלבד. במקרה שעל פי ההסכם סכומי האיזון הם חצי מיליון ₪ בלבד, זה עלול להקים חשד שמדובר בעסקה פיקטיבית, כאשר יתר כספי האיזון יועברו מתוך כספים אישיים. במקרה הזה היורשים יצטרכו להוכיח כי ההעברה בוצעה כנגד חצי מיליון ₪ בלבד, ולא קיימים כספים נוספים הקשורים בהעברה.


שמירה על היחסים הטובים בין היורשים

לפעמים, מסיבות שונות, אופן חלוקת הנכסים לפי הצוואה או החוק אינו מיטבי עבור היורשים. למשל, במקרה בו יורשים נדרשים לנהל ביחד נכס, בין אם עסקי ובין עם מקרקעין. ניהול במשותף יכול להכביד על היורשים ולהקשות עליהם להנות מנכסי הירושה. אפשרות אחרת היא מטעמי צדק והגינות. למשל, כאשר היורשים מרגישים שהירושה נעשתה בצורה שאינה צודקת, ויש חשש שהותרת המצב על כנו תפגע ביחסים ביניהם. למשל, אדם שנפטר מבלי שערך צוואה ולו שני ילדים אשר ירשו שווה בשווה בהתאם לחוק. אלא שאחד מהאחים עשיר מאוד ואינו זקוק לרכוש נוסף, ואילו אח אחר מצוי בקשיים כלכליים והירושה עשויה לשנות את חייו. במקרה כזה, לצורך שמירת היחסים הטובים בין האחים, הם מבקשים לסטות מהירושה ולחלק אותה באופן שונה שיהיה המיטבי עבורם.


מה חשוב לדעת על הסכם בין יורשים

מיהם הצדדים להסכם – הצדדים להסכם הם אך ורק היורשים על פי צו הירושה או צו קיום הצוואה, לפי העניין. לא ניתן לכלול בהסכם את מי שאינו יורש, אבל אין חובה שכל היורשים יהיו צדדים להסכם, אם הרכוש לגביו נערך ההסכם אינו נוגע להם..

היקף הנכסים – כפי שההסכם אינו חייב לכלול את כל היורשים אלא רק את אלה שהרכוש נשוא ההסכם נוגע אליהם, כך גם ההסכם יכול להתייחס רק לחלק מהנכסים, למשל רק לדירה אחת מתוך חמש דירות שחולקו. כמובן, כל נכס שמחולק בין היורשים שלא על פי צו הירושה או צו קיום הצוואה צריך להופיע בהסכם.

התייעצות עם מומחים – כדי למצות באופן הטוב ביותר את הירושה, מומלץ מאוד להתייעץ עם מומחי מס שיסייעו לקבל את ההחלטות הנבונות ביותר עבורכם. אם קיים נכס עסקי על הפרק, ניתן להתייעץ עם מומחים עסקיים רלוונטיים שיעזרו לכם לגבש מנגנון מתאים והוגן עבור כל היורשים, בין אם לצורך המשך תפעול הנכס העסקי ביחד, או חלוקת השווי שלו באופן הוגן, בדרכים שונות.

אישור ההסכם – הסכם בין יורשים הוא הסכם ככל הסכם אחר, שנכנס לתוקף עם החתימה ואין חובה לאשר אותו בפני כל ערכאה משפטית. הדרך הטובה ביותר להוציא לפועל את הוראות ההסכם, היא לצרף את ההסכם החתום לצו הירושה/קיום צוואה ולהגיש אותם ביחד לגופים הרלוונטיים (טאבו, בנקים וכדומה), כדי שאותו גוף יפעל כאמור בו.


Comments


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page