top of page

הסכם ממון לאחר נישואין

הסכם הממון מקובל גם בשמו "הסכם טרום נישואין" ולרוב הוא נערך טרם מועד הנישואין או ממש בסמוך להם. אבל לא מעט פעמים זוגות מבקשים לערוך הסכם ממון לאחר הנישואין, גם לאחר שנים רבות.


למה לערוך ההסכם ממון לאחר הנישואין

סיבה ראשונה היא חוסר מודעות. במועד הנישואין בני הזוג לא הבינו ולא היו מודעים למשטר הרכושי שחל עליהם על פי חוק יחסי ממון, וכאשר הם מודעים לכך הם מבקשים לסטות ממנו, אם באופן מלא או חלקי.


סיבה נוספת היא שינויים שחלים במהלך החיים. למשל, דירה שהתקבלה ובני הזוג מבקשים להבהיר באופן ברור וחד משמעי מה יהיה מעמדה, כדי שלא לפתוח פתח למחלוקות ושאלות בעתיד. למרות שעל פי הדין דירות שנתקבלו בירושה או במתנה שייכות רק לבן הזוג שעל שמו הן רשומות, אנחנו יודעים שיש לו מעט מקרים בהם בתי המשפט הכירו בזכויות של בני הזוג בדירות כאמור, במיוחד אם אלה שימשו כדירת מגורים משותפת. הסכם ממון במקרה זה הוא הדרך היחידה להבטיח את זכויות בני הזוג בדירה באופן מוסכם וודאי.


מקרה נוסף הוא כאשר אחד מבני הזוג מייסד חברת סטארט אפ, ויש צורך להבהיר מה יהיו זכויות שני בני הזוג בקשר עם החברה, באופן שמצד אחד ייצור את האיזון הנכון והמתאים בין שניהם, ומצד שני לא יפגע בחברה ולא יגרום לתוצאות בלתי רצויות (כגון שותפות של בני הזוג בחברה שלא מרצונם, שיתוק החברה וכדומה). עריכת הסכם ממון לגבי סטארט אפ היא מורכבת מאוד, ודורשת תשומת לב והבנה מעמיקה כדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר עבור בני הזוג.


איך מאשרים הסכם ממון לאחר הנישואין

על פי חוק יחסי ממון, הסכם ממון שנערך טרם הנישואין, ניתן לאשר בערכאה המשפטית המוסמכת (בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה) או באמצעות נוטריון. לאחר הנישואין, ניתן לאשר את ההסכם אך ורק באמצעות הערכאה המוסמכת, ואין אפשרות לאשרו אצל נוטריון. הגשת הבקשה והליך האישור הם הליכים פשוטים וידידותיים בסך הכל, כאשר הגשת הבקשה לאישור כרוכה בתשלום  אגרה לערכאה השיפוטית.


האם יש יתרונות בעריכת הסכם ממון לאחר הנישואין

בהחלט כן. אם במהלך עריכת ההסכם כבר קיימים לבני הזוג ילדים משותפים, יש אפשרות להתייחס בהסכם הממון גם לילדים, ולערוך למשל הסכמות הנוגעות לאפשרות של פרידה, כגון חלוקת אחריות כלכלית הורית (מזונות) וזמני השהות. ההבדל העיקרי הוא שבית המשפט נוטה שלא לאשר סעיפים שנוגעים לילדים שטרם נולדו, ולכן הסכם ממון שנערך סמוך למועד הנישואין יכול לכלול הוראות כלליות ביותר (אם בכלל) הנוגעות לילדים עתידיים ולהורות של בני הזוג. לאחר הנישואין ולאחר לידת הילדים, ניתן לכלול את ההסכמות האלה גם בהסכם הממון, והם יקבלו תוקף של פסק דין. כך, במקרה של פרידה, יכול להיחסך מבני הזוג הליך משמעותי שכן ההסכם מסדיר גם את הסוגיות הרכושיות (בחלק הממוני) וגם נוגע להיבטי ההורות.


לסיכום

גם אם לא ערכתם הסכם ממון לפני הנישואין, או מתוך חוסר מודעות או כי הנסיבות לא הצדיקו זאת באותו זמן, מקובל מאוד לערוך את ההסכם גם לאחר הנישואין, כשעולה הצורך. הסכם ממון הוא חלק מהשותפות המשפחתית והזוגית שלכם, וחלק מבחירת הדרך שלכם כיחידה כלכלית אחת.

Comments


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page