top of page

מה קורה עם רכושו של בן הזוג לאחר פטירה

כשאחד מבני הזוג הולך לעולמו, מתנהל תהליך של הגדרת העיזבון וחלוקתו בין היורשים. יש פעמים שבהן מדובר בתהליך מורכב.


התהליך הכפול של הגדרת היקף העיזבון וחלוקת העיזבון

אנחנו מדברים הרבה על פרידות. אבל לא כל הפרידות של בני זוגהן כתוצאה של גירושין. יש פעמים, ואפילו לא מעטות, שבני הזוג נשארים ביחד לכל חייהם, ונפרדים רק במותו של אחד או אחת מהם.

מה קורה מבחינה רכושית כשאחד מבני הזוג נפטר? בעצם מתקיימים שני תהליכים שמשפיעים על המצב הרכושי. הראשון הוא איזון המשאבים, והשני הוא הירושה. אני אסביר קצת על שני התהליכים, ועל המשמעות שלהם לתוצאה הרכושית הסופית.


איזון המשאבים מכוח חיי הזוגיות

בואו נדבר רגע על איזון המשאבים. איזון המשאבים זה משהו שקורה כשהקשר הזוגי מסתיים, לרוב אין לו משמעות כשלעצמו במשך החיים המשותפים.

סעיף 4 לחוק יחסי ממון אומר: "אין בכריתת הנישואין או בקיומם כשלעצמם כדי לפגוע בקנינים של בני הזוג, להקנות לאחד מהם זכויות בנכסי השני או להטיל עליו אחריות לחובות השני." רואים שחוק יחסי ממון אומר דבר מעניין. לפי החוק, חיי הנישואין לא פוגעים ברכוש הנפרד של כל אחד מבני הזוג. זה נכון כל עוד הקשר נמשך. אבל כשהקשר פוקע, מתקיים איזון משאבים. מה זה פוקע? לפי החוק – פרידה (גט) או פטירה של אחד מבני הזוג.


סעיף 5.א) לחוק יחסי ממון אומר: "עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג."למעשה עד רגע הפקיעה לא מסתכלים על הרכוש של בני הזוג. אם למישהו יש חברה שרשומה על שמו, דירה שרשומה על שמה וכו', זה שייך רק לאותו אדם כל עוד הם נשואים. יש לזה משמעות מבחינת ההתנהלות השוטפת. אבל כשהנישואין פוקעים, בודקים מה מתוך הרכוש הזה משותף ומה לא (בהתאם להסכם ממון אם יש, ואם אין אז בהתאם להסדר הקיים בחוק).


בשלב הבא מאזנים את שווי הרכוש שנחשב משותף, כך שכל אחד מבני הזוג ייצא עם סכום כספי זהה או עם מחצית מהנכס עצמו, אם לא ניתן לתת לו את השווי הכספי שלו. למשל, אם לבת הזוג יש רכוש בשווי מיליון ₪ ולבן הזוג יש רכוש בשווי חצי מיליון ₪, בת הזוג צריכה להעביר לבן הזוג מחצית מההפרש, כלומר 250 אלף ₪ במסגרת איזון המשאבים.


בעצם איזון המשאבים מגדיר מה שייך לכל אחד מבני הזוג בעקבות הקשר הזוגי והסיום שלו, והוא מתקיים בכל מקרה של פקיעת הקשר – בין אם בגלל פרידה או בגלל פטירה של אחד מבני הזוג. התהליך של איזון המשאבים הוא אותו תהליך בשני המקרים של הפקיעה. יש עוד דברים שמשפיעים כמובן על הרכוש, למשל חובות של אותו בן זוג שנפטר או חובות של אחרים כלפיו, רכוש שלא נכנס לאיזון המשאבים כגון מתנות, ירושות וכל מה שהוסכם בהסכם הממון.


התהליך הזה של הגדרת מסת הנכסים של בן זוג לאחר פטירה, מכונה קביעת היקף העיזבון. הסיבה היא ברורה – אי אפשר להוריש את מה שלא שייך לנו, ולכן השלב הראשון לפני ההורשה הוא למעשה להבין מה בכלל שייך לנו ומה לא.


מה קורה אם אין הסכם ממון?

אם אין הסכם ממון (או הסכם חיים משותפים לבני זוג ידועים בציבור), מסתכלים על פקיעת הנישואין עקב הפטירה בדיוק כמו על פקיעת נישואין עקב פרידה ועורכים את איזון המשאבים לפי החוק במקרה של נשואים, או לפי חזקת השיתוף במקרה של ידועים בציבור.


אם לפי ההסכם או החוק, בן הזוג שנשאר בחיים צריך להעביר זכויות כלשהן לבן הזוג שנפטר?

אם למשל הצדדים חתמו על הסכם ממון שמעניק לבן הזוג שנפטר 10% משווי הדירה שבבעלות בן הזוג השני בפקיעת הקרש, אזי במקרה של פטירה, בן הזוג שנשאר בחיים יעביר 10% משווי הדירה לעיזבון, שכן לפי החוק, היורשים נכנסים בנעליו של הנפטר.


אם לפי ההסכם או החוק, בן הזוג שנפטר צריך להעביר רכוש או כסף לבן הזוג שנותר בחיים?

אם במקרה של פרידה בן הזוג שנפטר צריך להעביר חלק מהרכוש, למשל 10% מהשווי של חברה בבעלותו, אז השווי הזה יועבר לבן הזוג שנותר בחיים וכלל לא ייכלל במסת הנכסים לחלוקה לעיזבון. יסתכלו עליו כעל חוב של בן הזוג שנפטר לבן הזוג שנותר בחיים.


האם אפשר לנסח הוראות שונות בהסכם ממון למקרה של פקיעת עקב פרידה ופקיעה עקב פטירה?

זאת סוגיה סבוכה, שקשורה ליחסים הבעייתיים של חוק יחסי ממון וחוק הירושה. באופן עקרוני, חוק הירושה שולל כל הענקה לראשונה של זכות לאחר פטירה, שלא באמצעות צוואה. יש קונסטרוקציות משפטיות בהסכם שיכולות לנסות ולהביא אותנו לשם, אבל נכון להיום לא קיימת אפשרות שיכולה להבטיח 100% הצלחה בכל מה שנוגע לזכויות שנולדות לראשונה לאחר פטירה בהסכם ממון, אם הן לא מוצאות ביטוי מפורש בצוואה.


האם בני הזוג יכולים לוותר על זכויות ירושה בהסכם ממון?

כשמדובר בהסכם ממון לפי חוק יחסי ממון בבני זוג נשואים, התשובה היא לא. כשמדובר בידועים בציבור, קיימים מקרים בהם בתי המשפט כיבדו הוראה מפורשת בהסכם לפיה יש ויתור על זכויות ירושה, ואפשר לראות בהסכם כ"מעין צוואה".


ירושה

ראינו שכקשר זוגי מסתיים, בפטירה או בפרידה, מתקיים תהליך של איזון המשאבים. מה שעושה איזון המשאבים הוא למעשה הגדרה של מסת הרכוש. כשאדם נפטר הרכוש שלו הופך ל"עיזבון", כך שהגדרת מסת הרכוש של אותו אדם בעצם קובעת מה יהיה היקף העיזבון שלו.


לאחר שהתקיים איזון המשאבים ונקבע היקף העיזבון של האדם, התהליך השני הוא חלוקת העיזבון, כלומר הירושה - אנחנו שואלים מה הולך לקרות עם הרכוש הזה. לאחר שנקבע היקף העיזבון של המוריש – לאחר ביצוע איזון המשאבים ותשלום החובות שהוא חב בהם – רק אז יכולה להתבצע הירושה בפועל. במקרה השכיח, חוק הירושה קובע כי בהיעדר צוואה, רכושו של המוריש יחולק שווה בשווה בין בן/בת זוגו (כולל ידועים בציבור) וילדיו. אם אין למוריש בן או בת זוג, רכושו יחולק בין ילדיו בלבד.

אם קיימת צוואה, הרכוש יחולק כפי שהורה המצווה.


מה שחשוב הוא שהמצווה לא יכול להוריש רכוש שלא שייך לו. כלומר, אם לפי איזון המשאבים, מחצית מהדירה שרשומה על שם בן הזוג שנפטר שייכת לבת הזוג שנשארה בחיים, הוא לא יכול להוריש את כל הדירה, אלא רק את המחצית שנותרה בבעלותו לאחר איזון המשאבים.


האם ייתכן שבן זוג יקבל רכוש בפטירה גם מתוקף איזון המשאבים וגם מתוקף הירושה?

בהחלט כן. למשל, נניח שבבעלותו של אחד מבני הזוג דירה הרשומה רק על שמו, אבל בני הזוג ערכו הסכם ממון ובו קבעו שלמרות הרישום, בת הזוג זכאית למחצית מהזכויות בדירה. ונניח עוד שבן הזוג לא ערך צוואה.

כאשר בן הזוג הולך לעולמו, מתקיים קודם כל הליך איזון המשאבים וקביעת היקף העיזבון. במסגרתו, מחצית מהזכויות בדירה עוברות לבת הזוג ולמעשה לא יכללו כלל בעיזבונו של בן הזוג. כעת לבת הזוג יש מחצית מהזכויות בדירה ולעיזבון יש את המחצית הנותרת.


בשלב הבא מתבצעת הירושה. בהעדר צוואה, מחצית מכלל העיזבון יעבור לבת הזוג והמחצית השניה תתחלק בין ילדיהם של בני הזוג. כלומר, כעת, רבע מהזכויות בדירה עוברות לבת הזוג, ורבע מהזכויות מתחלקות בין הילדים. בסיומו של ההליך הרכושי, בת הזוג היא הבעלים של 75% מהדירה, כאשר 50% היא קיבלה מתוקף איזון המשאבים, ועוד 25% מתוקף חוקי הירושה.


האם בן זוג יכול לרשת את מה שהעביר לעיזבון מכוח איזון המשאבים?

גם כאן התשובה חיובית. למשל, אם בן הזוג היה היורש היחיד לפי הצוואה, ובהתאם לאיזון המשאבים הוא היה צריך להעביר לעיזבון 100,000 ₪. בהיותו היורש היחיד, הוא למעשה יקבל אותם בחזרה כירושה.


האם אפשר להורות בצוואה שבן הזוג לא יקבל את הזכויות לפי הסכם הממון?

לא. כל עוד ההסכם לא בוטל, גם אם מערכת היחסים עלתה על שרטון, אין דרך לפגוע בזכויות הרכושיות של בני הזוג באמצעות הצוואה, אלא רק בביטול הסכם הממון או עריכת הסכם חדש. ניתן כמובן שלא להוריש לבן הזוג דבר בצוואה, אך זה תקף רק למה שמוגדר כרכושו של הנפטר, לאחר איזון המשאבים בין בני הזוג.


סיכום

הסוגיה הרוכשית בפטירה יכולה לעתים להיות מורכבת. לכן, חשוב להבין מראש מה התוצאה הרצויה עבורכם, ולערוך מסמכים מתאימים - הסכם ממון/חיים משותפים וצוואה משלימה - כדי להבטיח שהתוצאה הזאת אכן תקוים.

 מדריכים נוספים

המומחיות שלי