top of page

סעיף אריכות ימים בחשבון בנק שיש בו שותפים

אחת השאלות הנפוצות עולה בקשר לסעיף אריכות ימים בחשבון בנק, וליכולת שלו לאפשר לשותפים בחשבון בנק לפעול באופן חופשי.


באופן רשמי, סעיף אריכות ימים הוא מתן הרשאה לפעולות בעתיד בחשבון בנק שיש בו שותפים. הסעיף מאפשר לשותף להמשיך ולפעול בחשבון הבנק לאחר פטירה של השותף האחר, עד לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה.


בפועל, לא מדובר בהרשאה מוחלטת. מה שקורה בדרך כלל, הוא שהבנק יקפיא את האפשרות לפעול בחשבון מרגע שנודע לו דבר הפטירה, ויאפשר רק פעולות שוטפות שנדרשות לצרכים בסיסיים. ההתנהלות הזאת יכולה להשתנות מבנק לבנק ואפילו מסניף לסניף.

איך חותמים על סעיף אריכות ימים?

היום, במרבית הבנקים, כששותפים מגיעים כדי לפתוח חשבון בנק ביחד, מסמכי ההקמה של החשבון כוללים מראש סעיף אריכות ימים. תוכלו לבדוק עם הבנקאי שלכם האם קיים לכם סעיף כאמור.


למי זה טוב?

מה שחשוב להבין, והבנק לא יבהיר לכם את זה בחתימה, הוא שההרשאה הזאת נועדה בעיקר להגן על הבנק מול תביעות של צדדים שלישיים, כמו יורשים ונושים של המנוח, ופחות כדי לשרת את השותפים בחשבון.

באופן חוקי, הסעיף מאפשר לשותף לבצע פעולות ללא הגבלה, כולל ריקון מוחלט של החשבון, בלי שהבנק עצמו יהיה אחראי. יחד עם זה, הבנק לא מחויב להמשיך ולאפשר את כל הפעולות, והוא יכול ואכן מגביל אותן כשנודע לו דבר הפטירה. ככה שהדגש פה הוא לא על הזכות של השותף לפעול, אלא על היעדר האחריות של הבנק להתנהלות של אותו שותף, והאפשרות שלו כן להגביל את הפעולות שלו למרות הסעיף.


ומה קורה אם השותף משך כספים מהחשבון מעבר לחלקו?

הסעיף לא גובר על חובות, צו ירושה או צו קיום צוואה. במקרה הזה, השותף יצטרך להחזיר לעיזבון את מה שהיה שייך לשותף שנפטר. שוב, האחריות תהיה על השותף בלבד, ולא על הבנק. למה? בגלל סעיף אריכות הימים.


בשורה התחתונה

עבור בני זוג שהם שותפים בחשבון בנק מומלץ שיהיה את הסעיף הזה, אבל חשוב להבין איך הוא עובד ולמה לצפות כשהוא מופעל. בפועל, הוא ככל הנראה לא יאפשר לכם פעילות חופשית בחשבון הבנק, והחשבון יוקפא ברמה זו או אחרת, עד למתן צו ירושה/צו קיום צוואה, או אז יפעל הבנק בהתאם להוראות הצו.

Comments


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page