top of page

צוואה בפרק ב'

כדי להבין את החשיבות הגדולה של צוואה, יש להבין מהו המקרה בהיעדר צוואה.

בהיעדר צוואה, עזבונו של אדם שנפטר מחולק על פי דין, בהתאם לחוק הירושה. במקרה הנפוץ ביותר, המשמעות היא שמחצית מהעזבון עובר לבן הזוג (כולל ידוע בציבור), ומחצית מהעיזבון עוברת לילדי הנפטר, ומחולקת שווה בשווה ביניהם.

יכולים להיות מקרים רבים בהם החלוקה הזאת אינה רצויה, ובפרט כאשר מדובר בפרק ב'. נבחן כמה דוגמאות בהן צוואה היא חיונית דווקא בפרק ב'.

לב אדום

שמירת על ההפרדה הרכושית והבטחת הירושה לילדים

בפרק ב', אליו מגיעים בני הזוג לרוב כאשר לאחד מהם או לשניהם ילדים מנישואין קודמים וכן רכוש משמעותי, יש רצון להגן על הירושה עבור הילדים ולהבטיח את עתידם. לכן, זוגות רבים עורכים הסכם ממון, וזאת כדי לוודא שבמקרה של פרידה, הם לא יאלצו לחלוק ברכוש אותו צברו בעצמם, בין אם במהלך החיים המשותפים ובין אם לפניהם, ויהיו חופשיים לשמור אותו ולהוריש אותו כרצונם. אלא שהסכם ממון איננו מספיק, משום שאין ביכולתו לקבוע מה ייעשה ברכוש לאחר הפטירה, ואין בכוחו לגבור על הוראות חוק הירושה.

לכן, בהיעדר צוואה, עלול להתקיים מצב אבסורדי בו למרות שבני הזוג ביקשו בהסכם הממון לשמור על הפרדה רכושית ברמה זו או אחרת, הם עלולים למצוא את עצמם חולקים ברכושם לאחר פטירתו של מי מהם.

לדוגמה: בני זוג בפרק ב', שכל אחד מהם הגיע לקשר עם דירה בבעלותו ועם ילדים מנישואין קודמים. בני הזוג ערכו הסכם ממון אשר הבהיר כי הדירות נשארות בבעלות נפרדת בלבד. עם זאת, בני הזוג לא ערכו צוואה. כמה שנים מאוחר יותר, האישה הולכת לעולמה. בהיעדר צוואה, מחצית מעיזבונה עובר לבעלה, והמחצית השניה לילדיה. כלומר, מחצית מן הדירה שבבעלותה, לגביה הסכימו הצדדים כי לבעל אין בה חלק, תעבור לרשות הבעל בכל מקרה!

הוראות לאחר פטירה שאינן הוראות הורשה

מקרה נוסף שעלול להתעורר הוא כאשר יש צורך בהוראות לאחר פטירה. ניקח את בני הזוג מהדוגמה הקודמת. כעת בני הזוג רכשו ביחד דירה למגורים, ורשמו אותה מחצה על מחצה. כוונתם היתה כי יהיה זה בית מגוריהם המשותף וביתו של כל אחד מהם, עד אריכות ימיו.

עם זאת, משום שבני הזוג לא ערכו צוואה, כאשר האישה הולכת לעולמה, המחצית שלה בדירה נחלקת בין בעלה (שהוא כעת הבעלים של 75% בדירה) והיתרה בין ילדיה (שהם כעת הבעלים של 25% בדירה). בהיעדר צוואה, ילדי האישה, כשותפים בדירה, יכולים לדרוש למכור את הדירה, למרות שהבעל מתגורר בה.

לחילופין, הם רשאים לדרוש ממנו תשלום דמי שימוש בגין מגוריו בדירה. אמנם, חוק הירושה מעניק הגנות מסוימות לבעל, אבל הן אינן משמעותיות ובוודאי אינן יכולות להבטיח לו המשך מגורים בדירתו שלו, לפי רצונו וללא כל תשלום ליורשים. פעמים רבות זאת אינה תוצאה רצויה עבור זוגות בפרק ב', שמבקשים להבטיח לבן הזוג שנותר בחיים את האפשרות להמשיך ולהתגורר בביתו לעת זקנה ולעשות בו שימוש חופשי לצרכיו.

חשוב לציין כי הסכם ממון אינו יכול להבטיח זכויות שנולדות לראשונה רק לאחר פטירה, ואין ודאות כי בית המשפט יכבד סעיפים הנוגעים לזכויות לאחר פטירה. אמנם, קיימת הצעת חוק לפיה חוק יחסי ממון יכול לגבור על חוק הירושה בתנאים מסוימים, אך הצעת חוק זאת לא הבשילה לכדי חקיקה. מכל מקום אין כוונה כי הצעת החוק תחול על ידועים בציבור, וזאת כאשר זוגות רבים בפרק ב' מעדיפים לחיות במעמד זה על פני נישואין.


בנושא זה מעניין לחדד את האבחנה בין זכויות שנולדו לראשונה עם הפטירה לבין זכויות שהתקיימו גם קודם לכן, ולא פסקו עם הפטירה. את הראשונות ניתן לעגן גם בהסכם בין הצדדים, אך את האחרונות ניתן לעגן רק בצוואה. למשל זכות מגורים, אפשרי שהתקיימה גם לפני הפטירה במהלך החיים המשותפים, ולא הפסיקה בפטירה, ולכן יש אפשרות להעניק אותה לבני הזוג גם בהסכם.

מינוי נאמן לירושת הילדים שאינו ההורה השני

מקרה נוסף בפרק ב' בו עלול להתעורר קושי, הוא כאשר קיים סכסוך בין בני הזוג לשעבר, הורי הילדים. במקרה זה פעמים רבות אחד ההורים יעדיף שבמקרה של פטירה, לא ההורה השני הוא שינהל את מה שירשו הילדים, אלא אדם אחר.

במקרה זה ניתן להקים בצוואה הקדש לטובת הילדים, ולקבוע כי מי שינהל אותו (הנאמן להקדש) לא יהיה ההורה השני, אלא אדם אחר שאותו הורה נותן בו אמון. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על יצירת הקדש בצוואה.

בקשה למינוי אפוטרופוס נוסף לילדים

בנוסף, ניתן לבקש בצוואה כי לאחר פטירת ההורה, ימונה לילדים אפוטרופוס נוסף על ההורה האחר. זאת במקרים של חילוקי דעות חריפים, בהם קיים חשש כי ההורה לא יפעל לטובת הילדים מסיבות שונות: למשל חשש לניתוק קשר בין הילדים לבין משפחתו של ההורה שנפטר, או חשש כי ייכפה על הילדים ניהול אורח חיים שונה מהותית מאורח החיים הרגיל שלהם (כגון אורח חיים דתי/חילוני).

יש לציין כי אין ערובה לכך שבית המשפט יכבד את הבקשה למינוי אפוטרופוס נוסף, אך ככל שהבקשה תהיה מנומקת בית המשפט יבחן אותה ברצינות רבה יותר, ויבדוק האם זה לטובת הילדים להיענות לה.

מכל הסיבות האלה, חשוב מאוד לערוך צוואה בפרק ב'. מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום לצורך עריכת הצוואה.

Comentários


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page