top of page

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה שיכולים לערוך רק בני זוג, שבבסיסה עומד עקרון ההסתמכות של בני הזוג זה על זה. בצוואה רגילה, אדם לא חייב ליידע אף אדם אחר על הוראות צוואתו, ועורכי הדין שעוסקים בתחום אף מקפידים לשוחח עם המצווה ביחידות ולוודא כי הצוואה משקפת את רצונו האישי בלבד.

לעומת זאת, צוואה הדדית נעשית דווקא מתוך הסכמה וידיעה של שני בני הזוג לגבי ההוראות שבצוואה, ויתרה מכך – הצוואות נעשות בהסתמך זו על זה, כאשר ההסדרים שנקבעו תלויים זה בזה

האם צוואה הדדית צריכה להיערך במסמך אחד?

הצוואה יכולה להיערך כמסמך אחד או כשני מסמכים נפרדים. צוואה יכולה להיערך במסמך אחד, ואז היא תהיה צוואה משותפת, אך לא כל צוואה משותפת היא צוואה הדדית. צוואה הדדית היא רק כזאת שנערכת מתוך הסתמכות על הוראות צוואת בן הזוג האחר.

האם צוואה הדדית חייבת להיות סימטרית?

לברוב המקרים צוואות הדדיות הן אכן סימטריות, כלומר צוואות בהן הוראות ההורשה הן זהות. למשל, כל אחד מבני הזוג מוריש את רכושו לבן הזוג האחר, כאשר נקבע כי לאחר מות שניהם הרכוש יעבור לילדיהם המשותפים בחלקים שווים ביניהם.

עם זאת, אין חובה כי הצוואה תהיה סימטרית ומותר כי הוראות הצוואות יהיו שונות זו מזו (למשל: בן זוג אחד יכול לצוות שבפטירתו כל רכושו יעבור לטובת בן הזוג השני, ואילו בן הזוג השני יכול לצוות כי בפטירתו כל רכושו יעבור ישירות לילדים). החשוב הוא שהצוואות ייערכו באותו מועד, כאשר כל אחד מבני הזוג מודע להוראות הצוואה של בן הזוג האחר, והצוואות מצהירות כי הן נערכות מתוך הסתמכות.

יש לציין כי צוואה הדדית מתאימה במיוחד כאשר לשני הצדדים אינטרסים זהים. כאשר האינטרסים אינם זהים, עלולים להתגלות קשיים ומחלוקות בהמשך​.

האם ניתן לקבוע בצוואה הדדית תנאים לירושה?

כן. צוואה הדדית אינה שונה מצוואה רגילה במובן זה. ניתן לקבוע בה תנאים להורשה, כגון שהרכוש מסוים יעבור לילדים רק עם הגיעם לגיל 25 או לאחר תואר ראשון. ניתן לקבוע בה גם תנאים שאם הם מתקיימים, היורשים לא יהיו זכאים לרשת, למשל הוראה כי אם אחד הילדים יפתח בהליך משפטי כנגד מי מאחיו או אחיותיו, הוא יאבד את חלקו בירושה.

בדומה לכך, ניתן גם לקבוע תניות סילוקין בצוואה הדדית, כגון הוראה כי יורש שיגיש התנגדות לצוואה ינושל. חובה לציין כי כל התניות בצוואה צריכות לעמוד בעקרונות של חוקיות ותקנת הציבור. תניות אשר לא עומדות בכך לא יאכפו.

על אילו נכסים חלה צוואה הדדית?

על הנכסים של בני הזוג במועד עריכת הצוואה, על נכסים עתידיים שיהיו להם ביחד ועל נכסים שיהיו לבן הזוג שנותר בחיים עד ליום מותו.

איך מבטלים צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא ייחודית מבחינת המגבלות האפשרות לבטל אותה, ביחס לצוואה רגילה. כדי לבטל צוואה רגילה, די בכך שאדם יערוך צוואה חדשה, יבטל אותה באותו אופן בו ערך אותה, או ישמיד אותה. לעומת זאת, ביטול צוואה הדדית אינו פשוט.

אם שני בני הזוג בחיים, צריך לתת לבן הזוג השני הודעה על ביטול הצוואה, ואז שתי הצוואות מתבטלות. אם בן הזוג הלך לעולמו, ניתן לבטל את הצוואה רק אם בן הזוג הנותר הסתלק מחלקו בירושה לפי הצוואה, הוא השיב לעיזבון את מה שקיבל לפי צוואת בן הזוג המנוח.

מה היתרונות בעריכת צוואה הדדית?

כאמור, הייחוד של צוואה הדדית הוא במגבלות על אפשרויות הביטול. לכן, צוואה הדדית מאפשר לבני הזוג להמשיך ולתכנן את כלכלת המשפחה במשותף, גם כאשר לא יהיו בין החיים. למשל, בני הזוג יכולים לקבוע שאף אחד מהם לא יכול לתת מתנות בסכומים כסף גדולים לבני זוג חדשים או להוריש להם את הרכוש שצברו ביחד, וכן את הרכוש שיצבור בן הזוג הנותר בחיים, עד ליום מותו.

באילו נסיבות מתאים לערוך צוואה הדדית?

צוואה הדדית יכולה להתאים בכמה נסיבות. למשל, כאשר מי מבני הזוג חושש כי לא יוכל לבטוח בשיקול דעתו של בן הזוג השני לאחר לכתו, ומבקש להגביל את יכולתו לפעול ברכוש שיירש ממנו. למשל לא לאפשר לו להעביר במתנה או בירושה רכוש לבן זוג חדש, או במצב בו יש חשש כי אחד הילדים ינושל מהירושה.

אפשרות נוספת היא כאשר התנהלותו הכלכלית של אחד מבני הזוג נעשית מתוך הסתמכות על חלקו בירושה של בן הזוג השני. למשל, בן הזוג נמנע מלחסוך עבור עצמו, מתוך הסתמכות על כך שהוא יירש את דירת בן זוגו לאחר הפטירה.

עוד מצב אפשרי הוא כאשר בני הזוג מבקשים להבטיח זכויות לאחר פטירה שלא ניתן להסדיר בהסכם ממון, כגון הבטחה לירושה, ומבקשים להיות בטוחים כי בן הזוג השני אכן יעניק להן אותן, או לכל הפחות - שתהיה להם הוודאות האם בכוונתו לעשות זאת או לא.


לטעמי, צוואה הדדית יכולה להתאים כאשר לשני בני הזוג אינטרסים זהים ומדובר באותה מערכת משפחתית. למשל, עבור זוגות בפרק ב', לא הייתי ממליצה לערוך צוואה הדדית, גם משום שבסיטואציה כזאת האינטרסים של בני הזוג אינם זהים, וגם כדי להימנע מכך שילדים שאינם ילדים ביולוגיים יהיו יורשים של בן הזוג. מניסיוני, מצב כזה עלול לגרום ליחסים מתוחים ועכורים, ועדיף להימנע מכך. ילד ביולוגי בהחלט עשוי לקבל ולהבין את העובדה שההורה שלו עושה שימוש בכספים וברכוש לצורך רווחתו שלו, אף שהדבר "מכלה" את כספי הירושה, אך ילד שאינו ביולוגי עלול שלא לגלות הבנה רבה להתנהלות כאמור. לכן, לדעתי מדובר במצב שרצוי להימנע ממנו ככל הניתן.

מה החסרונות של צוואה הדדית?

לצוואה הדדית חסרונות משמעותיים, שנובעים מההגבלות על היכולת לשנות אותה בהמשך החיים, במיוחד לאחר פטירת אחד מבני הזוג. ניקח למשל מקרה בו בני הזוג עורכים צוואה הדדית וקובעים כי יורישו את רכושם זה לזו, ובמות שניהם הרכוש יתחלק בין שלושת ילדיהם שווה בשווה. דוגמאות לבעייתיות בצוואה הדדית:

מקרה ראשון: הבעל הולך לעולמו לאחר שנים ספורות. בינתיים הילדים גדלים, ומתברר כי הצרכים שלהם שונים זה מזה. ילד אחד קיבל יותר עזרה כלכלית בחייו, ילד אחר עשה חיל בעסקיו וילד שלישי הוא הורה לילד עם צרכים מיוחדים. כעת האישה מעוניינת להוריש לילדים בחלוקה לא שוויונית, כדי ליצור שוויון מהותי ביניהם, אך לפי הצוואה ההדדית היא אינה יכולה לעשות כן.

מקרה שני: הבעל הולך לעולמו, והאישה הופכת לבעלים של כל הזכויות בדירת המגורים של הצדדים. לאחר כמה שנים לאישה יש בן זוג חדש, והיא מעבירה לו במתנה מחצית מהזכויות בדירה, וכן סכום כסף משמעותי מחשבון הבנק.

מקרה שלישי: אך לאחר כמה שנים, האישה עוברת תאונת דרכים ונותרת עם פגיעה קוגניטיבית קשה בעקבותיה היא בלתי כשירה. לאחר כמה שנים הבעל מבקש לשנות מהוראות הצוואה. במקרה זה הבעל צריך לפנות לבית המשפט לצורך אישור ביטול הצוואה, שכן לא בטוח כלל כי יהיה תוקף להודעת ביטול.

מקרה רביעי: האישה הלכה לעולמה והבעל הסתכסך עם אחד הילדים. בתגובה, הוא מעביר במתנה כמעט את כל רכושו, כולל הרכוש שירש מהאישה, לשניים מתוך שלושת הילדים. כך שלאחר מותו כמעט ולא נותר כל רכוש בעיזבון. יכולים להתקיים מצבים רבים בהם צוואה הדדית תביא להגבלה יתרה מצד אחד, אך מצד שני לא תיצור את ההגבלות הנכונות.

איך ניתן להתגבר על חסרונות צוואה הדדית?

ראשית, יש ליצור תכנון אסטרטגי מדוקדק ולהבין מהם המצבים העתידיים האפשריים. למשל, מהן ההגבלות של בן הזוג היורש מבחינת יכולתו לפעול ברכוש – האם הוא יכול לתת אותו במתנה, האם הוא רשאי למכור אותו, ואם כן, מהן המגבלות שיחולו עליו. זאת כדי לוודא שרוח הצוואה אכן מקויימת. עם זאת, תמיד עשויים להתקיים מצבים עתידיים שבני הזוג לא לקחו בחשבון בעת עריכת הצוואה, ויש לקחת זאת בחשבון.


ומה אם רוצים דווקא לשמור על גמישות בצוואה הדדית? קיימת אפשרות להורות שרק הוראות מסוימות בצוואה ייחשבו כצוואה הדדית, כאשר יתר ההוראות יהיו ניתנות לשינוי באופן עצמאי על ידי כל אחד מהצדדים. למשל, ניתן להחליט שהוראה שאומרת שכל הרכוש יעבור אך ורק לילדיהם המשותפים של בני הזוג לאחר הפטירה תהיה הדדית ולכן לא ניתנת לשינוי בקלות, אבל הוראות הנוגעות אופן החלוקה בין הילדים לבין עצמם יהיו נתונות לשיקול דעתו של ההורה שנותר בחיים. גם כאן, יש צורך לחשוב לעומק לגבי המקומות בהם בני הזוג רוצים לשמור על גמישות, והמקומות בהם הם רוצים לשמור על נוסח קשיח ולא משתנה.


בנוסף, מומלץ לקחת בחשבון מצבים שנוגעים לאי כשירות בעתיד של אחד מבני הזוג, ולקבוע הוראות שמתייחסות למצב זה.

סיכום

צוואה הדדית היא כלי שיש בו יתרונות משמעותיים בשל עיקרון ההסתמכות. מצד שני, משום שלא ניתן לשנות אותה בנקל, היא דורשת תשומת לב משמעותית לפרטים, לתרחישים עתידיים ולעקרונות שהצדדים מעוניינים להגשים.

רצוי לחשוב טוב ולתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום לפני שעורכים צוואה הדדית, כדי לוודא כי זהו המכשיר המשפטי המתאים ביותר עבורכם.

Comments


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page