top of page

תפקיד המגשר

אז מה באמת התפקיד של המגשר?

העבודה שלי כמגשרת מושתתת על התפיסה שבני הזוג בגישור יודעים הרבה יותר טוב ממני מה מתאים ונכון להם. התפקיד שלי הוא לעזור להם להגיע לפתרון המתאים להם, לנכות "עשבים שוטים" מהדרך וליצור בהירות ושקיפות.

איך עושים את זה? המפתח הוא ביצירת תקשורת. כדי שנאתר את הפתרון הטוב ביותר עבורכם, אנחנו צריכים להבין מה הצרכים והרצונות שלכם. הם יכולים להיות למשל צרכים חומריים שנוגעים לבטחון כלכלי, אבל הם יכולים להיות גם צרכים רגשיים, שנוגעים לחשש משינוי, חוסר ודאות וכדומה. התפקיד שלי הוא לעזור לכם לזקק את הצרכים החשובים ביותר עבורכם, ולסייע במציאת הפתרונות שיענו עליהם באופן הטוב ביותר עבורכם. לכן הדבר החשוב ביותר בגישור הוא התקשורת - יצירת שיחה פתוחה, שאילת שאלות ואפשרות לאוורר גם רגשות קשים וקונפליקטים רגשיים.


בהקשר הזה, התפקיד של המגשר הוא למצוא את שביל הזהב. לתת מקום לתחושות ולרגשות שעולים, אבל לא לאפשר להם להשתלט ולהכתיב את התהליך והתוצאה. זאת אחריות המגשר לוודא שבני הזוג נשארים על המסלול, ושההחלטות שמתקבלות הן בסופו של דבר הגיוניות והגונות עבור שני בני הזוג. נכון שלא כל הרצונות וכל הצרכים יקבלו מענה, אבל בהחלט אפשר להגיע בסופו של דבר להסכמות שיענו על מה שבאמת חשוב לכם.

תהליך הגישור הוא לא ליניארי, והוא עלול להיות מתסכל ולעתים מתיש. עם זאת, מגשר צריך לזהות מתי גישור מגיע למבוי סתום, ומתי מדובר פשוט בצורך בהפסקה מסוימת, התייעצות או עיבוד נוסף של הסוגיות שבמחלוקת. אם הגישור לא מתקדם, חשוב להבין למה. יכולים להיות לכך כמה גורמים, שתפקיד המגשר לזהות. למשל, כאשר אחד הצדדים לא מעוניין בפרידה ומתקשה להשלים איתה, פחד של אחד הצדדים מ"היום שאחרי", דרישות לא ריאליות וכדומה. כאן חשוב לחזור אל המטרות שהוגדרו בתחילת ההליך, ולהבין למה אחד הצדדים (או שניהם) פועל באופן שלא מקדם את המטרות האלה, ומה הן כן משרתות.

מגשר יכול להציע לבני הזוג הצעות לפתרון, ואני אכן עושה זאת כשעולה הצורך. אבל חשוב להבין – ואני מסבירה את זה לבני הזוג בתהליך – למרות המומחיות וההבנה שלי בתחום הגירושין, להצעות שלי אין "מעמד" מיוחד, ואין סיבה לקבל אותן רק כי אני הצעתי אותן. במובנים מסוימים אפילו להיפך, כל הצעה לפתרון שתגיע מכם, אחרי שדיברתם וחשבתם ביניכם, תמיד תהיה יותר טובה מכל הצעה שהגיעה ממני. פשוט כי היא הפתרון שאתם בחרתם.

זאת זכות גדולה עבורי לזכות באמון שלכם בשלב כל כך רגיש וקריטי בחייכם, אבל אני אורחת לרגע, ולכן האדם הכי פחות חשוב בחדר הגישור. אתם והילדים שלכם הם אלה שחשובים באמת, אתם אלה שתישארו תמיד משפחה.

Comments


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page